Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXII, 2020-07-07 09:00

Kadencja Rady Miasta Poznania

2018-2023

Rodzaj

absolutoryjna - Informujemy, że sesja Rady Miasta Poznania jest rejestrowana w formie audiowizualnej.

Protokół z obrad sesji:

Zapis wideo:

XXXII Sesja Rady Miasta Poznania
 

Przewidywany program sesji

XXXII - absolutoryjna - Sesja Rady Miasta Poznania odbędzie się we wtorek 7 lipca 2020r. o godz. 09:00

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ZDALNYM  !!! ; prowadzona będzie z Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania.

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Poznania w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Poznania za rok 2019

 Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta Poznania przedstawił Raport o Stanie Miasta, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w 2019 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lipca 2020 roku, podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Kolegiacki 17 (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 6 lipca 2020 roku.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu podczas debaty według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w debacie będą zabierać głos przy stanowisku z komputerem, znajdującym się w Sali Sesyjnej S3. Wobec czego proszeni są o przebywanie w tej Sali podczas debaty.  

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA WRAZ Z KLAUZULĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLIKU PONIŻEJ.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu sesji mieszkaniec nie powinien na nią przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia.

Porządek obrad:

Metryczka

Opis zmian: uchwała (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Jagoda Urbańska
Data i godzina publikacji: 2020-07-10 12:30