Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXII, 2008-02-12 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 353/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 337/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 338/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 332/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 333/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 317/07

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 332/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 317/07

Pkt. 29 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 325/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 326/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 336/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 334/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 328/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 339/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 341/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 342/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 343/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 344/08

Pkt. 25 A porządku obrad - debata nad PU 350/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU-S/329/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU-S/331/08

Pkt. 28 A porządku obrad - debata nad PU 354/08

Pkt. 30 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 31 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 353/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 337/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 338/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 332/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 317/07

Pkt. 29 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 325/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 326/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 336/08

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 328/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 339/08

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 341/08

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 342/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 344/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU-S/329/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU-S/331/08

Pkt. 28 A porządku obrad - debata nad PU 354/08

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 335/08

Pkt. 30 porządku obrad - wolne głosy i wnioski