Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXIV, 2016-09-06 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - złożenie ślubowania przez radnego

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 621/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 609/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 608/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 620/16

Pkt. 8a porządku obrad - debata nad PU 626/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 550/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 610/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 611/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 612/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 613/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 614/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 615/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 616/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 617/16

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 626/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 619/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 607/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 601/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 600/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 618/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 605/16

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 606/16

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 603/16

Pkt. 25a porządku obrad - debata nad PU 627/16

Pkt. 25b porządku obrad - debata nad PU 629/16

Pkt. 27 porządku obrad - Informacja Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania w zakresie nadzoru nad Miejskim Przedsiębiorstwem Komun

Pkt. 28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 30 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 32 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - złożenie ślubowania przez radnego

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 621/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 609/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 608/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 620/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 610/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 611/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 612/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 613/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 614/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 615/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 616/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 617/16

Pkt. 17a porządku obrad - debata nad PU 626/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 619/16

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 607/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 601/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 600/16

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 618/16

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 605/16

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 606/16

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 603/16

Pkt. 25a porządku obrad - debata nad PU 627/16

Pkt. 25b porządku obrad - debata nad PU 629/16

Pkt. 27 porządku obrad - Informacja Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania w zakresie nadzoru nad Miejskim Przedsiębiorstwem Komun

Pkt. 28 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 29 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 30 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 31 porządku obrad - wolne głosy i wnioski