Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXIX, 2012-10-16 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 642/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 643/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 632/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 639/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 640/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 641/12

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 655/12

Pkt. 9b porządku obrad - debata nad PU 647/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 634/12

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 644/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 634/12

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 644/12

Pkt. 10 b porządku obrad - debata nad PU 645/12

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 645/12

Pkt. 10 c porządku obrad - debata nad PU 646/12

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 644/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 624/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 635/12

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 652/12

Pkt. 12b porządku obrad - debata nad PU 653/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 637/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 638/12

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 19 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 642/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 643/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 632/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 639/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 640/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 641/12

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 655/12

Pkt. 9b porządku obrad - debata nad PU 647/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 634/12

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 644/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 634/12

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 644/12

Pkt. 10 b porządku obrad - debata nad PU 645/12

Pkt. 10b porządku obrad - debata nad PU 645/12

Pkt. 10 a porządku obrad - debata nad PU 644/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 624/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 635/12

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 652/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 637/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 638/12

Pkt. 15 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 17 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 18 porządku obrad - wolne głosy i wnioski