Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXV, 2016-09-27 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 644/16

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 634/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 632/16

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 633/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 637/16

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 638/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 635/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 636/16

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 650/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 622/16

Pkt.11a porządku obrad - debata nad PU 652/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 639/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 640/16

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 648/16

Pkt.11a porządku obrad - debata nad PU 652/16

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 624/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 625/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 630/16

Pkt. 16a porządku obrad - debata nad PU 647/16

Pkt. 16b porządku obrad - debata nad PU 646/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 642/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 631/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 645/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 643/16

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 653/16

Pkt. 21b porządku obrad - debata nad PU 654/16

Pkt. 21c porządku obrad - debata nad PU 641/16

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 644/16

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 632/16

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 633/16

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 637/16

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 635/16

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 636/16

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 650/16

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 622/16

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 639/16

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 640/16

Pkt. 13a porządku obrad - debata nad PU 648/16

Pkt.11a porządku obrad - debata nad PU 652/16

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 625/16

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 630/16

Pkt. 16a porządku obrad - debata nad PU 647/16

Pkt. 16b porządku obrad - debata nad PU 646/16

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 642/16

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 631/16

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 645/16

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 643/16

Pkt. 21a porządku obrad - debata nad PU 653/16

Pkt. 21b porządku obrad - debata nad PU 654/16

Pkt. 21c porządku obrad - debata nad PU 641/16

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski