Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXV, 2012-07-10 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 586/12

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 594/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 585/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 524/12

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 593/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 580/12

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 589/12

Pkt. 7b porządku obrad - debata nad PU S/590/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 499/12

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 500/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 505/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 570/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 557/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 558/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 559/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 544/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 555/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 571/12

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 572/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 532/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 569/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 573/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 532/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 576/12

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 577/12

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 578/12

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 579/12

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 581/12

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 575/12

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 582/12

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 583/12

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 584/12

Pkt. 32a porządku obrad - debata nad PU 588/12

Pkt. 32b porządku obrad - debata nad PU 592/12

Pkt. 32c porządku obrad - debata nad PU 587/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 505/12

Pkt. 33 Informacja Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w związku z uchwałą nr. XXVII/372/VI2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28.02.2012

Pkt. 34 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 35 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 36 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 37 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 38 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 586/12

Pkt. 4a porządku obrad - debata nad PU 594/12

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 585/12

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 524/12

Pkt. 6a porządku obrad - debata nad PU 593/12

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 580/12

Pkt. 7a porządku obrad - debata nad PU 589/12

Pkt. 7b porządku obrad - debata nad PU S/590/12

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 499/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 505/12

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 570/12

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 557/12

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 558/12

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 559/12

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 544/12

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 555/12

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 571/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 532/12

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 569/12

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 573/12

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 532/12

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 576/12

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 577/12

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 579/12

Pkt. 28 porządku obrad - debata nad PU 581/12

Pkt. 29 porządku obrad - debata nad PU 575/12

Pkt. 30 porządku obrad - debata nad PU 582/12

Pkt. 31 porządku obrad - debata nad PU 583/12

Pkt. 32 porządku obrad - debata nad PU 584/12

Pkt. 32a porządku obrad - debata nad PU 588/12

Pkt. 32b porządku obrad - debata nad PU 592/12

Pkt. 32c porządku obrad - debata nad PU 587/12

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 505/12

Pkt. 33 Informacja Prezydenta Miasta Poznania z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w związku z uchwałą nr. XXVII/372/VI2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28.02.2012

Pkt. 34 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 35 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 36 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 37 porządku obrad - wolne głosy i wnioski