Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: XXXVIII, 2008-06-10 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 410/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 438/08

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 439/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 447/08

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 443/08

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 449/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 425/08

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 426/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 432/08

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 433/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 444/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 436/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 445/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad projektem stanowiska PU-S/414/08

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 431/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 440/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 442A/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 434/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 435/08

Pkt. 27 porządku obrad - debata nad PU 437/08

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 481/08

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 30 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 5 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 410/08

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 438/08

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 447/08

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU 449/08

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 425/08

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 432/08

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 444/08

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 436/08

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 445/08

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad projektem stanowiska PU-S/414/08

Pkt. 28 porządku obrad - odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Pkt. 21 porządku obrad - debata nad PU 431/08

Pkt. 22 porządku obrad - debata nad PU 440/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441/08

Pkt. 23 porządku obrad - debata nad PU 441A/08

Pkt. 24 porządku obrad - debata nad PU 442A/08

Pkt. 25 porządku obrad - debata nad PU 434/08

Pkt. 26 porządku obrad - debata nad PU 435/08

Pkt. 27a porządku obrad - debata nad PU 481/08

Pkt. 29 porządku obrad - wolne głosy i wnioski