Sprawozdania finansowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)


Znajdź sprawozdania finansowe

Wydział/Jednostka publikująca

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)

Sprawozdanie finansowe Termin ważności

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Z.Tylewicza w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Z.Tylewicza w Poznaniu

od 2022-05-10 do 2027-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Z.Tylewicza w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Z.Tylewicza w Poznaniu

od 2021-01-01 do 2026-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Z.Tylewicza w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe 2019

od 2020-01-01 do 2025-12-31

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Z.Tylewicza w Poznaniu

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im.Z.Tylewicza w Poznaniu

od 2019-05-09 do 2024-12-31