Zamówienie: OSW.ZP/252-01/2023

Sygnatura zamówienia: OSW.ZP/252-01/2023
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 marca 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
kontakt: (0-61) 847-20-95, (061) 847-30-95
email: sekretariat@sosw.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2023 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-13 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kamila Plewa
Data i godzina publikacji: 2023-03-13 16:51