Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat) (SOSWMN)

Kierownik/Dyrektor

Cyprian Konieczny
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
(0-61) 847-20-95, (061) 847-30-95
godziny urzędowania: 8:00 - 14:00
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
sekretariat@sosw.poznan.pl
www.sosw.poznan.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP): /OsrodekTylewiczPN/ws0609181

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamila Plewa
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-16 11:33 - dodanie skrytki epuap (Aktualizacja)