Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska - prowadzone sprawy