Stanowisko specjalistyczne - Miejski Konserwator Zabytków

Funkcja

Miejski Konserwator Zabytków (MKZ)

Imię, nazwisko

Joanna Bielawska-Pałczyńska

Kontakt

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel.: 61 878 5452
mkz@um.poznan.pl

Zakres zadań

zakres zadań:

  • zapewnienie ustawowej ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Poznania,
  • prowadzenie spraw przygotowywania programów ochrony i konserwacji zabytków miejskich,
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmuje działania mające na celu:
  • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  • zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,
  • udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
  • kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,
  • uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska

Wydział/jednostka

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Metryczka

Opis zmian: dodanie stanowiska specjalistycznego (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-02-02 14:13