Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik ds. Mieszkalnictwa Miejskiego

Funkcja

Pełnomocnik ds. Mieszkalnictwa Miejskiego (ZKZL)

Imię, nazwisko

Tomasz Lewandowski

Kontakt

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, tel. 61 86 94 800

Zakres zadań

  • przewodniczenie Zespołowi ds. Polityki Mieszkaniowej, którego działalność jest uregulowana odrębnym zarządzeniem Prezydenta;
  • koordynowanie działań podmiotów miejskich w zakresie polityki inwestycyjnej z obszaru mieszkalnictwa miejskiego;
  • inicjowanie i koordynowanie działań podmiotów miejskich w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania, w tym ustalania projektu listy osób uprawnionych do objęcia lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego;
  • udział w wypracowaniu rozwiązań, projektów i programów, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności Miasta Poznania;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, dysponentami środków pozabudżetowych i innymi podmiotami w celu pozyskania środków i dotacji na walkę z bezdomnością i wykluczeniem społecznym oraz rozwiązywanie problemów mieszkaniowych;
  • uczestniczenie przy wypracowywaniu założeń dla kierunków polityki czynszowej;
  • opiniowanie projektów, inicjatyw oraz przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla rozwoju mieszkalnictwa miejskiego;
  • reprezentowanie Prezydenta Miasta Poznania w kontaktach ze stowarzyszeniami lokatorskimi;
  • przyjmowanie w imieniu Prezydenta Miasta Poznania mieszkańców w sprawach interwencyjnych z obszaru zaspokajania potrzeb lokatorskich we współdziałaniu z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Interwencji Lokatorskich.

Wydział/jednostka

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Kozłowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-23 10:09 - Dodanie Pełnomocnika ds. Mieszkalnictwa Miejskiego (Wprowadzenie informacji)