Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik ds. Smart City

Funkcja

Pełnomocnik ds. Smart City (Or)

Imię, nazwisko

Michał Łakomski

Kontakt

Wydział Organizacyjny, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 53 29
michal_lakomski@um.poznan.pl

Zakres zadań

Pełnomocnik ma za zadanie wdrażać innowacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne, które usprawniają wykonywanie publicznych, w tym, m.in.:

  • zapewnić merytoryczne wsparcie w ramach funkcjonującej struktury organizacyjnej Urzędu;
  • wdrażać z własnej inicjatywy i koordynować rozwiązania Smart City
  • dokonywać analiz i oceny sytuacji miasta Poznania oraz współuczestniczyć w opracowaniu planów strategicznych w zakresie wykorzystania i wdrażania Smart City;
  • opiniować projekty, inicjatywy oraz przedsięwzięcia o charakterze strategicznym dla miasta, uwzględniających nowe technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • przygotowywać opinie dotyczące stosowanych i projektowanych inteligentnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych;
  • przygotować zasady polityki otwartości danych i poszerzać obszary udostępniania danych i treści należących do Miasta;
  • przewodniczyć pracom zespołu ds. bezpieczeństwa informacji;
  • określać zasady i wskazywać kierunki rozwoju elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Wydział/jednostka

Wydział Organizacyjny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-06 11:07 - nowe dane (Wprowadzenie informacji)