Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. jakości powietrza)

Imię, nazwisko

Vacat Vacat

Kontakt

tel. +61 878 40 53
hanna_grunt@um.poznan.pl
www.poznan.pl/srodowisko

Zakres zadań

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. propagowanie idei czystego powietrza oraz inicjowanie działań przyczyniających się do kształtowania postaw na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza;
 2. informowanie oraz dostarczanie wsparcia w celu kreowania skutecznej polityki poprawy jakości powietrza;
 3. inicjowanie, koordynowanie realizacji, udział w przygotowaniach i ewaluacja skuteczności wdrażania dokumentów programowych i strategicznych obowiązujących dla Miasta Poznania w zakresie poprawy jakości powietrza;
 4. koordynowanie działań podjętych w mieście w ramach realizowanych już programów, jak: KAWKA-bis, "Trzymaj ciepło", "Ekoprognoza", "Atmosfera dla Poznania", "Eco- driving" i przyszłych inicjatyw;
 5. współpraca ze Strażą Miejską Miasta Poznania w celu usprawnienia kontroli jakości paliw spalanych w paleniskach indywidualnych oraz wypalania traw;
 6. koordynowanie działań edukacyjnych inicjowanych w celu ochrony i poprawy jakości powietrza;
 7. współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Poznania, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi Miasta, organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami, mediami i środowiskami, instytucjami oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi w zakresie poprawy jakości powietrza;
 8. współpraca w zakresie tworzenia optymalnego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Poznania;
 9. podejmowanie inicjatyw mających na celu zmianę regulacji prawnych dla poprawy jakości powietrza;
 10. opiniowanie inicjatyw podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza w mieście oraz wspieranie ich poprzez wskazywanie możliwości różnorodnych rozwiązań;
 11. udział w konferencjach, naradach, debatach, szkoleniach i innych formach podnoszenia wiedzy i wymiany informacji związanych z zakresem pełnomocnictwa;
 12. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi Miasta, wydziałami Urzędu Miasta Poznania dotycząca realizacji zadań i obowiązków w ramach starań o poprawę jakości powietrza.

Wydział/jednostka

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maja Niezborała
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-30 12:51 - Vacat (Aktualizacja)