Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. kontaktów instytucjonalnych

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. kontaktów instytucjonalnych (RMWM)

Imię, nazwisko

Anna Aleksandrzak

Kontakt

Wydział Rozwoju Miasta Za Bramką 1 61-842 Poznań, tel. 61 878 5340
anna_aleksandrzak@um.poznan.pl

Zakres zadań

zakres zadań:

  • koordynowanie współpracy Prezydenta ze związkami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami i innymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi,
  • reprezentowanie Prezydenta na spotkaniach i w kontaktach ze związkami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami oraz innymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi, a także na konferencjach i seminariach,
  • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z udziałem i pełnieniem funkcji przez Prezydenta w związkach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz innych organizacjach,
  • inicjowanie i promowanie współpracy ze związkami, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami i innymi organizacjami,
  • prowadzenie wykazu związków, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, których członkiem jest Miasto Poznań,
  • obsługa kontaktów publicznych Prezydenta - krajowych i zagranicznych,
  • kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Prezydenta i Miasta,
  • ścisła współpraca z sekretariatem Prezydenta, koordynacja przepływu informacji pomiędzy Prezydentem, sekretariatem a Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
  • udział w oficjalnych i roboczych spotkaniach Prezydenta oraz przekazywanie informacji ze spotkań wg właściwości merytorycznej,
  • gromadzenie i opracowywanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o kierunkach działań społecznych, zgodnie z projektami zgłaszanymi przez Prezydenta.

Wydział/jednostka

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Metryczka

Opis zmian: ZMIANA NAZWY WYDZIAŁU (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adrianna Orchowska
Data i godzina publikacji: 2018-05-22 13:09