Stanowisko specjalistyczne - Zastępca Skarbnika Miasta Poznania

Funkcja

Zastępca Skarbnika Miasta Poznania (BK)

Imię, nazwisko

Piotr Husejko

Kontakt

Wydział Budżetu i Kontrolingu, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, 61 878 5476
bk@um.poznan.pl

Zakres zadań

nadzoruje:
1) proces obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania;
2) proces inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Poznania;
3) prace związane z dostosowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości i finansów Miasta do wymogów ustawowych;
4) proces udzielania upoważnień pracownikom Urzędu Miasta Poznania w zakresie obowiązków i odpowiedzialności wynikających z ustawy o rachunkowości;
realizuje, w szczególności we współpracy ze Skarbnikiem Miasta Poznania, zadania dotyczące:
1) opracowywania założeń polityki finansowej Miasta;
2) przygotowania budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zapewnienia bieżącej kontroli wykonania budżetu oraz kontrolingu;
3) sporządzania okresowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Miasta.

Wydział/jednostka

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Metryczka

Opis zmian: Uzupełnienie zapisu o dane adresowe (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-09-30 14:14