Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania

U progu XXI wieku, w dobie której przewidywany rozwój opisywany jest pojęciami "gospodarka oparta na wiedzy", "społeczeństwo uczące się" "cywilizacja informacyjna", Poznań znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji. Jako Miasto, w którym rozwój funkcji akademickiej i naukowej oraz transfer wiedzy do praktyki społecznej i gospodarczej mogą stanowić główne czynniki rozwoju, ma szanse i ambicje zdobycia pozycji konkurencyjnej w skali międzynarodowej.
Kierując się tą misją, środowisko akademickie wraz z władzami Miasta Poznania podjęło prace nad opracowaniem Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania. Przedkładany Państwu dokument prezentuje potencjał akademickiego i naukowego Poznania oraz określa kierunki jego rozwoju na miare współczesnych wyzwań i ambicji poznaniaków.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: załącznik ()
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2006-10-20 14:25