Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - za 2005r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto.
Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 52/2004/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2004r., ze zmianami wynikającymi z zarządzenia numer 3/2005/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2005r. oraz zarządzenia Nr 7/2005/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 1 lutego 2005r., ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w akcje bądź udziały posiada Miasto - według stanu na dzień
31 grudnia 2005 r.

§1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia, obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:
- jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
- zakładów budżetowych - załącznik nr 2,
- gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 3,
- instytucji kultury - załącznik nr 4,
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 5,
oraz
b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 6;
2) spółki prawa handlowego, w których akcje
bądź udziały posiada Miasto
- załącznik nr 7.

§2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: nowa informacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2017-04-19 09:32