Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - za 2007r.

OBWIESZCZENIE Nr 2/2008

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 31 marca 2008 r.

 

w sprawie  wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, w których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

 

Na podstawie § 48 ust. 7 tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania ogłoszonego obwieszczeniem Nr 1/2008 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2008 r., ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji, w których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

 

§1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia, obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:

a) działające w formie:

- jednostek budżetowych - załącznik nr 1,

- zakładów budżetowych - załącznik nr 2,

- gospodarstw pomocniczych - załącznik nr 3,

- instytucji kultury - załącznik nr 4,

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 5,

oraz

b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 6;

2) spółki prawa handlowego, w których akcje bądź udziały posiada Miasto - załącznik nr 7;

3) spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje - załącznik nr 8.

§2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: sformatowano tekst obwieszczenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Wojciech Kasprzak
Data i godzina publikacji: 2008-04-01 14:47