Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2019 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2020
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 10 marca 2020r.

w sprawie

wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.

Na podstawie § 49 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 17/2019/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:
1) miejskie jednostki organizacyjne:
a) działające w formie:
- miejskich jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
- samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 2,
- samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 3,
- miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 4,
b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 5;
2) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - załącznik nr 6;
3) spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - załącznik nr 7.

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
(-) Jacek Jaśkowiak

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: Dodanie obwieszczenia: Wykaz mjo za 2019 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2020-04-07 09:23