Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych, związków powiatowo-gminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem za 2022 r.

OBWIESZCZENIE NR 2/2023
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych, związków powiatowo-gminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem.
Na podstawie § 49 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6/2023/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania wraz ze zmianą ogłasza się wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych, związków powiatowo-gminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Wykaz stanowiący załączniki do obwieszczenia obejmuje:

1) miejskie jednostki organizacyjne:
a) działające w formie:
- miejskich jednostek budżetowych - załącznik nr 1,
- samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 2,
- samorządowych instytucji kultury - załącznik nr 3,
- miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej - załącznik nr 4,
b) działające jako jednostki administracji zespolonej - załącznik nr 5;
2) spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - załącznik nr 6;
3) spółdzielnie z udziałem Miasta oraz stowarzyszenia, związki międzygminne, związki powiatowo-gminne i fundacje, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem - załącznik nr 7.

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
(-) Jacek Jaśkowiak

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Data wytworzenia informacji: 2023-02-27 00:00
Opis zmian: Dodanie Obwieszczenia PMP nr 2/2023 r. w sprawie wykazu miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego i spółdzielni z udziałem Miasta oraz stowarzyszeń, związków międzygminnych, związków powiatowo-gminnych i fundacji, których Miasto jest członkiem bądź fundatorem. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-03-01 12:29