Zamówienie: SP10.ZP/252-02/2021

Sygnatura zamówienia: SP10.ZP/252-02/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 maja 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Arkadego Fiedlera
ul. Bosa 9, 60-125 Poznań
kontakt: 61 866-61-20
email: sekretariat@sp10.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja boiska do piłki ręcznej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Ściegiennego 10 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

22 czerwca 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 maja 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-16
Opis zmian: zmiana termin składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Joanna Markowska- Rubin
Data i godzina publikacji: 2021-06-16 12:34