Tryb nieogłoszeniowy: SP59.23.2.2021

Sygnatura zamówienia: SP59.23.2.2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 26 lutego 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań
kontakt: 61 879-31-96
email: szk59@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy remontu nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu.

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Postępowanie unieważniono

Data: 2021-03-15

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: W. Kiełczyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-06-30
Opis zmian: Brak (Aktualizacja)
Opublikował(a): Weronika Kiełczyńska
Data i godzina publikacji: 2021-06-30 12:31