Zamówienie: 1/2019

Sygnatura zamówienia: 1/2019
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 30 września 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
ul. Piękna 37, 60-591 Poznań
kontakt: 61 841-19-14
email: sp70@poznan.interklasa.pl

Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej nr 70 w Poznaniu, tj. rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, pokrycie dachów budynków dydaktycznego i łącznika papą termozgrzewalną - ok. 1100 m2, wymianie przewodów instalacji odgromowej naprężanej.

Miejsce realizacji: ul. Piękna 37, 60-591 Poznań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar robót i STWiORB - załączniki nr 7 i nr 8 do SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków

17 października 2019 do godz. 16:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

30 września 2019

Ogłoszenie

Inne informacje

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Wróblewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-10 21:09 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (Aktualizacja)