Zamówienie: SP71.ZP/252-01/2021

Sygnatura zamówienia: SP71.ZP/252-01/2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 27 kwietnia 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Janusza Kusocińskiego
ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań
kontakt: 61 841-71-16
email: sp-71@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Remont wnętrza szkoły: klatka schodowa, korytarz parter z holem, korytarz 1 piętro, gabinet pielęgniarki, sanitariat i szatnia personelu obsługi oraz wykonanie hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych budynku od ulicy Przybyszewskiego i Bukowskiej

Termin składania ofert/wniosków

11 maja 2021 do godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

26 kwietnia 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-27
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Nowacka
Data i godzina publikacji: 2021-04-27 10:13