Oferta: specjalista do spraw kadr

Data publikacji: 2008-02-04
Nr ref.: Nr SP88/ 1110-1/08
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków
Stanowisko: specjalista do spraw kadr
Informacje dodatkowe: praca na 1/ 2 etatu (20/40)

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie kadr w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu:

- Prowadzenie akt osobowych pracowników;

- Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie;

- Kierowanie pracowników na badania podstawowe, okresowe, kontrolne;

- Prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi;

- Przygotowanie dokumentów osób przechodzących na emeryturę;

- Sporządzanie sprawozdań dot. zatrudniania pracowników szkoły;

-Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły

Wymagania obowiązkowe

Znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela, znajomość awansu zawodowego nauczyciela, umiejętność sporządzanie umów i świadectw pracy, rozliczanie czasu pracy. Obsługa komputera w zakresie Office i programów kadrowych. Pełna zdolność czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. Umiejętność współpracy w zespole i organizowania własnej pracy.

Wymagania dodatkowe

Wyższe wykształcenie o kierunkach prawno - administracyjnymi, lub średnie z doświadczeniem (co najmniej trzyletnim) w prowadzeniu kadr oświatowych. Znajomość obowiązujących przepisów. Dokładność, systematyczność, dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty

CV,list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia, oświadczenie o niekaralności.Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Inne informacje:

Prosimy o dopisanie klauzuli :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków, ul. Swoboda 53, 60-391 Poznań w terminie do 2008-02-29.

Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: Oferta pracy - specjalista do spraw kadr - 1/2 etatu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Elżbieta Piskor
Data i godzina publikacji: 2008-02-04 13:33