Zamówienie: SPS107.ZP/252-02/2021

Sygnatura zamówienia: SPS107.ZP/252-02/2021
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 26 listopada 2021
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107 im. Arkadego Fiedlera
ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań
kontakt: tel. 61 847-31-56
email: zs107@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

Termin składania ofert/wniosków

9 grudnia 2021 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

26 listopada 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-11-26 00:00
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marta Krzemieniewska
Data i godzina publikacji: 2021-11-26 13:30