Oferta: księgowa

Data publikacji: 2007-08-16
Nr ref.: SSM3 - 1/2007
Jednostka: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3
Stanowisko: księgowa
Informacje dodatkowe: 1/4 etatu

Zakres podstawowych czynności

Zakres czynności:

- prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

- dokonywanie wstępnej i ostatecznej kontroli zgodności operacji finansowych z planem placówki

- rozliczanie VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT

- kontrola kompletności i rzetelności dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze

- sporządzanie sprawozdań okresowych oraz bilansów

Wymagania obowiązkowe

Wymagania obowiązkowe:

- posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz trzyletnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości

- posiada obywatelstwo polskie

- nie była skazana za przestępstwa przeciwko mieniu , obrotowi gospodarczemu

- znajomość obsługi komputera oraz Pakietu Office oraz internetu

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

Wymagania dodatkowe

Wymagania pożądane:

- praktyka w jednostce budżetowej

- dobra organizacja pracy

- samodzielność w działaniu

- umiejętności interpersonalne

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- CV

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy staż pracy

- oświadczenie o niekaralności

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku księgowego

Inne informacje:

Składanie ofert:

Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać pod adresem: Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 , ul. Berwińskiego 2/3 , 60-765 Poznań do dnia 27.08.2007r

Prosimy również o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3, ul. Berwińskiego 2/3, 60-765 Poznań w terminie do 2007-08-27.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: oferta pracy dla ksiegowej ()
Opublikował(a): Anna Zielonka
Data i godzina publikacji: 2007-08-16 22:47