Zamówienie: TP.ZP.WKR.1.2021

Sygnatura zamówienia: TP.ZP.WKR.1.2021
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 16 listopada 2021
Kwota postępowania: powyżej progu unijnego
Tryb postępowania: wstępne konsultacje rynkowe

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Teatr Muzyczny
ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań
kontakt: 61 852 32 67
email: sekretariat@teatr-muzyczny.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 84 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z "Wytycznymi PPP Tom I: Przygotowanie projektów" (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2021 r., wersja 2.0) Teatr Muzyczny w Poznaniu ("Podmiot Publiczny"), w związku z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu" na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 711), (dalej również "Projekt"), zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych w celu uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia Projektu na bazie przyjętych założeń brzegowych przyszłej współpracy Podmiotu Publicznego z Partnerem Prywatnym.

Termin składania ofert/wniosków

8 grudnia 2021 do godz. 00:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-11-16
Opis zmian: zmiana terminu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Szymanowski
Data i godzina publikacji: 2021-11-16 17:19