Urząd Stanu Cywilnego (SC)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
I piętro, pokój 125, sekretariat pokój 124, informacja telefoniczna 61 646-33-44, fax 61 878-43-36
sc@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzaniem aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz wydawaniem odpisów z tych aktów, wydawaniem zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, wydawaniem decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-20 13:18 - aktualizacja opisu (Aktualizacja)