Urząd Stanu Cywilnego (SC)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pok. 125 (I piętro), pok. 124 - sekretariat, tel. 61 646 3344, fax 61 878 4336
sc@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzaniem aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz wydawaniem odpisów z tych aktów, wydawaniem zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, wydawaniem decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

W sobotę 2 maja 2020 r. pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego będą pełnić dyżur w zakresie rejestracji zgonów przy ul. Libelta 16/20 w godzinach od 9:00 do 13:00.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-12 14:08 - dodanie załącznika (Wprowadzenie informacji)