Urząd Stanu Cywilnego (SC)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pok. 125 (I piętro), pok. 124 - sekretariat, tel. 61 646 3344, fax 61 878 4336
sc@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzaniem aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz wydawaniem odpisów z tych aktów, wydawaniem zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, wydawaniem decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2023-01-03 00:00
Opis zmian: dodatkowy zapis o warunkach pracy na wysokości (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2023-01-03 12:58