Urząd Stanu Cywilnego (SC)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mariusz Kopeć
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
I piętro, pokój 125, sekretariat pokój 124, informacja telefoniczna 61 646-33-44, fax 61 878-43-36
sc@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzaniem aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz wydawaniem odpisów z tych aktów, wydawaniem zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, wydawaniem decyzji dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.

W sobotę 2 maja 2020 r. pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego będą pełnić dyżur w zakresie rejestracji zgonów przy ul. Libelta 16/20 w godzinach od 9:00 do 13:00.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-01 11:34 - aktualizacja opisu (Aktualizacja)