OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0957/51/18/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Powązka
ostatnia zmiana w dniu 2019-12-11 10:15 - Wprowadzenie informacji (Wprowadzenie informacji)