Wydział Budżetu i Kontrolingu (BK)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Piotr Husejko
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 222 (II piętro), pok. 224 - sekretariat, tel. 61 878 5476
bk@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział Budżetu i Kontrolingu prowadzi sprawy związane z:

  • przygotowaniem projektu budżetu Miasta oraz jego zmianami,
  • przygotowaniem sprawozdań opisowych z wykonania budżetu,
  • Wieloletnią Prognozą Finansową,
  • sporządzaniem informacji oraz analizy zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, dokonanych umorzeń wierzytelności niepodatkowych,
  • opracowywaniem analiz związanych z finansowymi aspektami funkcjonowania Miasta.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr skarg i wniosków - BK-III.1510

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: zastępca dyrektora Dorota Potejko Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM
Data wytworzenia informacji: 2021-09-03
Opis zmian: Usunięcie piktogramów (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Napieralska
Data i godzina publikacji: 2021-09-03 13:15