Wydział Prawny (Pw)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Henryk Kuligowski
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. 61 646 33 44 (Biuro Poznań Kontakt)

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy dotyczące obsługi prawnej Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania, zastępców Prezydenta Miasta Poznania, Sekretarza Miasta Poznania, Skarbnika Miasta Poznania, wydziałów Urzędu Miasta Poznania, szkół i placówek oświatowych oraz - na zasadach określonych odrębnym porozumieniem - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu oraz Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. Opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych organów Miasta Poznania. Współuczestniczy w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych. Uczestniczy w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto Poznań lub Skarb Państwa, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami, sprawuje nadzór prawny nad egzekucją dochodzonych należności i współdziała w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa-Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2024-01-30 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2024-01-30 09:30