Wydział Prawny (Pw)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Henryk Kuligowski
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Ponań Kontakt 61 646 33 44

Kompetencje i zadania

Zapewnia obsługę prawną Rady, Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, wydziałów Urzędu oraz - na zasadach określonych odrębnym porozumieniem - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych organów Miasta. Współuczestniczy w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych. Uczestniczy w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto lub Skarb Państwa, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami, sprawuje nadzór prawny nad egzekucją dochodzonych należności i współdziała w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego;

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Henryk Kuligowski
Data wytworzenia informacji: 2021-03-16
Opis zmian: Aktualizacja pliku na dostępny cyfrowo (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karolina Janiszewska
Data i godzina publikacji: 2021-03-16 10:39