Wykaz obiektów na terenie miasta Poznania wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych

Wykaz został przygotowany na podstawie zapisów w księgach rejestru zabytków nieruchomych m. Poznania i woj. wielkopolskiego oraz decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków.
Wykaz obejmuje:
- spis zabytkowych zespołów oraz założeń urbanistyczno - architektonicznych,
- spis obiektów zabytkowych w układzie alfabetycznym według adresów, np.
zabytkowej kamienicy przy ul. Gołębiej 2 należy szukać pod adresem Gołębia ul. 2,
kamienicy przy ul. Św. Marcin 45 należy szukać pod Marcin Św.ul. 45,
budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 216 należy szukać pod Czerwca 28 ul. 216,
klasztoru przy pl. Działowym 2 należy szukać pod Działowy pl. 2.
W wykazie podano nazwę obiektu zabytkowego, jego adres, numer w księdze rejestru zabytków oraz datę decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków. Obiekt zabytkowy określony jest zazwyczaj według pierwotnej funkcji, np.
Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, ob. ZUS,
Loża Masońska, ob.muzeum,
Pałac Targowy (PWK), ob. MTP.
Lista zabytków nie jest zamknięta, ponieważ sukcesywnie wpisywane są do rejestru nowe obiekty.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: korekta opisu ()
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2005-06-30 08:55