2023

Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy Wykazy zawierają tabele z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy (decyzje pozytywne oraz decyzje odmowne), które umieszczane są w okresach miesięcznych do 15-go dnia każdego następnego miesiąca. Dodatkowo informujemy, że dostępna jest również usługa internetowa na stronach ZGiKM GEOPOZ umożliwiająca wyszukanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od dnia 11.07.2003 r. a także decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od dnia 01.01.2009 r. z jednoczesną możliwością ustawienia wyszukiwania w promieniu do 1km od wskazanej działki lub adresu konkretnej posesji http://valerianella.man.poznan.pl/data/decyzje_wuia_public/decyzje_wuia.php lub http://sip.geopoz.pl/sip/decyzje_wuia/decyzje DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ: - Wykazy wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykazy wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wykazy wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy - Wykazy dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych Zasady ponownego wykorzystania Zgodnie z zapisami "Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw" treści pobrane z BIP mogą być ponownie wykorzystane pod warunkiem każdorazowego dołączania do ponownie wykorzystanych danych oraz do opracowanych na ich podstawie zestawień informacji o: - źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) - informacja o źródle powinna zawierać pełny adres internetowy prowadzący do wykorzystywanych treści, a informacja o czasie wytworzenia powinna wskazywać dzień, w którym pobrano dane. W przypadku pobierania danych w trybie on-line informacja musi wskazywać w postaci linku źródło pobieranych danych, - przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 3 ustawy).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Mirosław Rudnicki
Data wytworzenia informacji: 2023-11-20 00:00
Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mirosław Rudnicki
Data i godzina publikacji: 2023-11-20 09:19