Zamówienie: ZSP15.1.2023.TP

Sygnatura zamówienia: ZSP15.1.2023.TP
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 24 maja 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Szkoła Podstawowa Nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, Przedszkole Nr 142)
ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
kontakt: 61 822-11-81

Przedmiot zamówienia

Zielona droga do Szkoły i modernizacja terenów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

7 czerwca 2023 do godz. 11:30

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 maja 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-05-24 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Sylwia Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2023-05-24 13:37