Tryb nieogłoszeniowy: ZP.ZSP5/271-1/20

Sygnatura zamówienia: ZP.ZSP5/271-1/20
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 listopada 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Przedszkole nr 175 im.Podniebny Świat, Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury )
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
kontakt: 61 820 10 63
email: zspnr5.poznan@gmail.com

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu i wydawanie 3 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 175 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej nr 65

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-11-17

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-11-25

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: zapytanie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anita Kuczmańska
Data i godzina publikacji: 2020-11-18 08:02