Zamówienie: ZSP7.ZP/252-01/2022

Sygnatura zamówienia: ZSP7.ZP/252-01/2022
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2022
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 87 im. Stefana Żeromskiego, Przedszkole nr 192)
61-062 Poznań, ul. Leszka 42
kontakt: 61 876 80 79
email: zsp7poznan@wp.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja i rewaloryzacja boiska oraz placu zabaw wraz zagospodarowaniem terenu zieleni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 przy ul. Leszka 42 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

5 lipca 2022 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 czerwca 2022

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2022-06-17 00:00
Opis zmian: ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maria Przybylska
Data i godzina publikacji: 2022-06-17 11:50