Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014 - 2025

Zrównoważony Plan Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Miasta Poznania jest elementem współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Narodowej Strategii Spójności opracowania: "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej". Celem opracowania było stworzenie narzędzia badawczego oraz przygotowanie dokumentów planów transportowych dla obszaru większego niż Poznań, umownie obszaru Aglomeracji Poznańskiej obejmującej zarówno Miasto Poznań jak również powiat poznański. Zapisy niniejszego dokumentu dotyczą publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań, jednak uwzględniają uwarunkowania występujące w całej Aglomeracji.

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2014-05-06 08:16