Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

1990-1994

Liczba znalezionych uchwał: 668
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/568/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/414/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie likwidacji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/567/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXII/321/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu w celu jego przekształcenia

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/566/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XC/515/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 września 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/367/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 15 grudnia 1992 r. dotyczącej likwidacji PP "Targowiska" w celu jego prywatyzacji

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCVIII/565/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XC/514/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 września 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/369/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 15 grudnia 1992 r. dotyczącej zmiany organizacyjno-prawnej formy działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/564/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XC/513/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 września 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/370/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 15 grudnia 1992 r. dotyczącej zmiany organizacyjno-prawnej formy działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/563/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora PP "Polmozbyt" w Poznaniu do wykonywania niektórych czynności w zakresie rejestrowania pojazdów

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/562/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r.
w sprawie określenia terminów w procedurze uchwalenia budżetu Miasta Poznania na rok 1994

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVIII/561/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 stycznia 1994 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Cofty

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCVII/560/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 grudnia 1993 r. - w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/404/93 z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie Budżetu Miasta na rok 1993 zmienionej Uchwałami Nr LXXX/429/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 maja 1993 r. Nr LXXXVII/479/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 13 lipca 1993 r. Nr XC/517/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 września 1993 r., Nr XCIV/553/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 14 grudnia 1993 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCVII/559/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 grudnia 1993 r.
w sprawie nie przejęcia zadań i kompetencji dotyczących prowadzenia szkół podstawowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/558/20/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 21 grudnia 1993 r. STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
w sprawie przejęcia zadań i kompetencji dotyczących prowadzenia szkół podstawowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCV/557/19a/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 21 grudnia 1993 r. STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ POZNANIA w sprawie zakresu zadań przejmowanych przez Miasto w ramach programu pilotażowego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/556/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Jeżyce

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/555/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r. w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/554/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r. w sprawie odwołania Komisji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Poznania ds. Jeziora Maltańskiego wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/553/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/404/90 z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie Budżetu Miasta na rok 1993 zmienionej Uchwałami Nr LXXX/429/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 maja 1993 r. Nr LXXXVII/479/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 13 lipca 1993 r., Nr XC/517/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 28 września 1993 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/552/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r. w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych w roku 1994.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/551/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od posiadania psów

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/550/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r..w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/548/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 grudnia 1993 r. w sprawie Komunalnego Funduszu Mieszkaniowego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/548/19/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. STANOWISKO Rady Miejskiej Poznania Rada Miejska Poznania popiera stanowisko zawarte w Memoriale Związku Miast Polskich dla Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji finansowej miast i zwraca się do Posłów i Senatorów RP o jego uwzględnienie przy rozpatrywaniu projektu ustawy o finansowaniu gmin..

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/547/18/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. STANOWISKO Rady Miejskiej Poznania Rada Miejska Poznania po przeprowadzeniu debaty na sesji w dniu 7 grudnia 1993 r. uznała, że szkoły ponadpodstawowe objęte programem pilotażowym zostaną przejęte przez Miasto pod warunkiem. że nastąpi również przejęcie szkół stopnia podstawowego od 1 stycznia 1994 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/546/17/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. STANOWISKO Rady Miejskiej Poznania. Uznając, że koszty funkcjonowania komunikacji publicznej przekraczają możliwości mieszkańców naszego miasta, Rada Miejska Poznania występuje do Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej o uwzględnienie w systemie budżetowym państwa dotacji do komunikacji miejskiej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/545/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/544/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/543/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/542/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/541/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXII/430/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 maja 1993 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCII/540/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 listopada 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Warszawskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/539/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia przy Urzędzie Miejskim w Poznaniu gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Wydawnictwo Miejskie" i reorganizacji Pałacu Kultury

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/538/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 listopada 1993 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/537/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 listopada 1993 r. w sprawie rozwiązania jednoosobowej Spółki Miasta, Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlane Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/536/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 listopada 1993 r. w sprawie przyjęcia tymczasowego "Poznańskiego Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/535/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 listopada 1993 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 1/93 Zarządu Miasta Poznania z dnia 28.10.93 r. wydanego w sprawie zakazu handlu okrężnego na obszarze ograniczonym ulicami: Wiatraczną-Kurlandzką-Chartowo-Majakowskiego-Piwną-Kobylepole-torami kolejowymi przebiegającymi przez stację Poznań Franowo-ul Bolesława Krzywoustego-Kurlandzką-Bobrzańską-Inflancką

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/534/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 listopada 1993 r. STANOWISKO Ku uczczeniu 75 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCI/533/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Nad Strumykiem

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCI/532/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Radojewo

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCI/531/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Naramowice

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCI/530/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Górczynek

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCI/529/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/528/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Janikowskiej. a mianowicie działki nr 153/2 o obszarze 878 m2 stanowiącej ulicę Janikowską

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/527/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w Księdze wieczystej Kw nr 40.422 stanowiącej fragment ulicy Bystrej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/526/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. sprawie opracowania Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/525/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/524/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 października 1993 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gry bingo pieniężne

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/523/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Powstań Śląskich

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/522/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Świerczewo

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/521/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Księdza Jerzego Popiełuszki

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/520/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Morasko

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/519/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Opieńskiego - Szeligowskiego na Os. St. Batorego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/518/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży nakładów stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu przy zbiegu ulic Solna - Działowa

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/517/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 1990 (zadania zlecone)

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/516/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Gastronomicznego "Posnania" Sp. z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/515/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/367/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie likwidacji PP "Targowiska" w celu jego prywatyzacji

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/514/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/369/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie zmiany organizacyjno-prawnej formy działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/513/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 września 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/370/92 z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie zmiany organizacyjno-prawnej formy działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/512/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie programu wspierania inwestycji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/511/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 70/1 o pow. 36 m2 z Obrębu Krzyżowniki ark. 17, położonej w Poznaniu, stanowiącej fragment ulicy Elbląskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/510/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 68/3 o pow. 63 m2 z Obrębu Krzyżowniki ark. 17, położonej w Poznaniu, stanowiącej fragment ulicy elbląskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/509/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 67/1 o pow. 31 m2, z Obrębu Krzyżowniki ark. 17, położonej w Poznaniu, stanowiącej fragment ulicy Elbląskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/508/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 66/1 o pow. 32 m2, z Obrębu Krzyżowniki ark. 17, położonej w Poznaniu, stanowiącej fragment ulicy Elbląskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/507/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 65/7 o pow. 29 m2, z Obrębu Krzyżowniki, ark. 17, położoną w Poznaniu, stanowiącej fragment ulicy Elbląskiej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/506/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 65/5 o pow. 35 m2, z Obrębu Krzyżowniki ark. 17, położonej w Poznaniu, stanowiącej fragment ulicy Elbląskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/505/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działek nr 62/1 o pow. 57 m2 i 63/1 o pow. 7 m2 z Obrębu Krzyżowniki ark. 17, położonej w Poznaniu, stanowiących fragment ulicy Elbląskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/504/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 15/3 o pow. 182 m2 z Obrębu Rataje ark. 2 położonej w Poznaniu. stanowiącej fragment chodnika wzdłuż linii tramwajowej na Górny Taras Rataj

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/503/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 21/8 o pow. 1120 m2 z Obrębu Rataje ark. 2 położonej w Poznaniu, stanowiącej fragment chodnika wzdłuż linii tramwajowej na Górny Taras Rataj

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/502/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zana.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/501/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości KW nr 12.864, a mianowicie działki nr 527/17 o obszarze 400 m2, stanowiącej ulicę Hiacyntową

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/500/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości KW nr 38.478, a mianowicie działki nr 14/11 z Obr. Naramowice, ark. mapy 8 o powierzchni 1.217 m2, stanowiącej ulicę Boranta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/499/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność miasta Poznania części nieruchomości położonej w Poznaniu - Umultowo, a mianowicie działek 344, 345 i 346 o pow. 9.700 m2

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXIX/498/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie oddania w dzierżawę wieloletnią gruntów stanowiących własność Miasta Poznania. położonych w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/497/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie wystąpienia Miasta Poznania ze spółki: Towarzystwo Handlu Zagranicznego Export-Import "Wartimpex" Spółka z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/496/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie wystąpienia Miasta Poznania ze Spółki Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu Spółka z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/495/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie odwołania członka Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXIX/494a/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi i fekaliami

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVIII/494/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na określonych budynkach publicznych miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/493/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej nar. Budziszyńskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/492/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Poznania położonych w Poznaniu przy ulicy Unii Lubelskiej i Falistej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVIII/491/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/479/93 z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie zmiany Uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/404/93 z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie Budżetu Miasta na rok 1993 zmienionej uchwałą Nr LXXXII/429/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 maja 1993 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/490/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Spółki Akcyjnej Miasta Poznań z firmą Campenon Bernard SGE oraz zatwierdzenia projektów umów dotyczących zawarcia Spółki Akcyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/489/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie przejęcia zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej oraz mienia służącego do ich wykonywania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/488/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zarządzania ruchem na drogach krajowych i wojewódzkich Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVIII/487/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie wyrażenia zgody podmiotom gospodarczym na używanie lub rejestrację znaku towarowego zawierającego nazwę lub herb miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/486/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia w Poznaniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/485/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie powołania przedstawicieli Miasta Poznania jako kandydatów do rady nadzorczej spółki pod nazwą: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu Spółka z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/484/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1993 r. w sprawie powołania przedstawicieli Miasta Poznania jako kandydatów do Rady Nadzorczej spółki pod nazwą: Zakład Transportowo-Usługowy "Transkom" w Poznaniu Spółka z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVII/483/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lipca 1993 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier w automatach losowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVII/482/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lipca 1993 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVII/481/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 lipca 1993 r. w sprawie powołania Osiedla Poznań - Wilczy Młyn

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVII/480/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVII/479/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 lipca 1993 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/404/93 z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie Budżetu Miasta na rok 1993 zmienionej Uchwałą Nr LXXX/429/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 maja 1993 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVI/478/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1993 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Poznań - Stare Winogrady

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVI/477/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1993 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Poznań - Sołacz

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVI/476/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1993 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Poznań - Plewiska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVI/475/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1993 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Poznań - Smochowice

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/474/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1993 r. w sprawie przeniesienia Przedszkola Nr 155 Os. Winiary 36 do budynku na Os. Winiary II

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/473/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1993 r. w sprawie konieczności aktualizacji szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto-4"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/472/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1993 r. w sprawie odstąpienia w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu - Umultowo ul. Miętowa, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/471/15/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1993 r. STANOWISKO w sprawie udziału miasta Poznania w programie pilotażowym wprowadzania powiatów

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/470/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1993 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

brak