Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu - archiwum

Kierownik/Dyrektor

Hanna Łuczak-Boivin
61-546 Poznań, św. Jerzego 6/10
61 833-38-35
godziny urzędowania: 8:00-15:00
NIP do faktur: 7831715969
REGON: 302774334
bs42@interia.pl
www.bs42@interia.pl

Kompetencje i zadania

Szczegółowy opis zadań i kompetencji określa Statut Branżowej Szkoły nr 42.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Uchwała nr LVII/1074/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu w Branżową Szkołę I stopnia nr 42 - uchwała ta stanowi akt założycielski Branżwoej Szkoły I stopnia nr 42.Nr NIP: 783-17-15-969, nr REGON: 302774334

Budżet jednostki na bieżący rok

mutex/ocfipreoqyfb/mutex

Wartość posiadanego mienia

budynek - 1.793.795 złśrodki trwałe ogółem - 4.972.876 złzasoby biblioteczne - 41.109 złwartości niematerialne i prawne - 74.416 zł

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja uczniów,Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,Rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych.Ewidencja akt osobowych pracowników,Księga kontroli zewnętrznej,Księga protokołów Rad Pedagogicznych,Księga arkuszy ocen,Księgi inwentarzowe,Księga kontroli sanitarnej,Księga druków ścisłego zarachowania,Księga zarządzeń wewnętrznych,Rejestr skarg i wniosków,Rejestr wypadków uczniowskich i pracowników,Rejestr wniosków, aktów nadania, zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,Archiwum dokumentacji szkołymutex/ocfipreoqyfb/mutex

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz
Data wytworzenia informacji: 2020-07-14 00:00
Opis zmian: Włączenie Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu do Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-01-05 11:15