Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (CC)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Michał Łakomski
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 128 (I piętro), pok. 129 - sekretariat, tel. 61 878 5225, fax 61 878 5330
cc@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

 • Pełnomocnik ds. Smart City (CC)
  Michał Łakomski
  Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 5225

 • Inspektor Ochrony Danych (CC)
  Alicja Stefanowska
  Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 4361

 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych (CC)
  Paula Breitenbach
  Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 4840

Kompetencje i zadania

Biuro prowadzi i koordynuje funkcjonowanie serwisów informacyjnych i internetowych Urzędu, podejmuje działania na rzecz ich integracji i rozwoju. Poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City Biuro wdraża i koordynuje rozwiązania Smart City w celu poprawy funkcjonowania organizacji Urzędu oraz efektywniejszej realizacji zadań Prezydenta wynikających z przepisów prawa. Biuro współpracuje z wydziałami i biurami Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie koncepcji Smart City. Biuro koordynuje projekty miejskie dotyczące Smart City, Politykę Otwartych Danych oraz transformację cyfrową. Do zadań Biura należy także określanie zasad i wytycznych zmierzających do budowy cyberbezpieczeństwa w Mieście, którego głównymi komponentami w strukturze Urzędu jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji Urzędu oraz etapowe wdrażanie Security Operations Center. Biuro zapewnia warunki dla funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Urzędu i niektórych miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dąży w ten sposób do budowy scentralizowanej komórki zapewniającej standaryzację i jednolitość systemu ochrony danych w Mieście.

Do zadań Biura należy w szczególności: przewodzenie transformacji cyfrowej, a w szczególności rozwój eUsług i rozbudowa API; definiowanie architektury korporacyjnej Urzędu; wdrażanie i koordynacja rozwiązań Smart City; rozszerzanie wyjątków EZD i koordynacja wdrożenia jednolitego systemu zarządzania dokumentami w Mieście; koordynowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które usprawniają wykonywanie przez Prezydenta Miasta Poznania zadań z zakresu administracji publicznej; tworzenie nowych i rozbudowa istniejących serwisów tematyczno-usługowych w portalu miejskim, rozbudowa i unowocześnienie istniejących usług kontaktu i powiadamiania mieszkańców na platformie poznan.pl; tworzenie i rozbudowa istniejących funkcjonalności Miejskiego Informatora Multimedialnego (dalej MIM) oraz Biuletynu Informacji Publicznej (dalej BIP); prowadzenie intranetowego serwisu informacyjnego skierowanego do pracowników Urzędu w ramach komunikacji wewnętrznej, w tym redagowanie komunikatów, pozyskiwanie i dystrybucja informacji na potrzeby pracowników Urzędu oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi; przydzielanie osobom upoważnionym indywidualnych loginów, haseł dostępowych, aktywacja zakresu uprawnień do panelu administracyjnego strony BIP/MIM oraz zapewnienie wsparcia technicznego i szkoleń dla redaktorów; zapewnienie wsparcia informacyjno-doradczego dla wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie poprawy dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej; określanie standardów zabezpieczania zasobów informacyjnych Urzędu i wdrażanie regulacji cyberbezpieczeństwa; zabezpieczanie zasobów informacyjnych Urzędu w szczególności poprzez wskazywanie kierunków rozwoju Polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzorowanie i wsparcie realizacji procesów bezpieczeństwa informacji; podejmowanie działań optymalizujących standardy zabezpieczania zasobów informacyjnych Urzędu w wymiarze fizycznym; kierowanie działaniami Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji Urzędu; realizacja zadań - na prawach wyłączności - Inspektora Ochrony danych dla Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, które przystąpiły do współpracy w ramach jednolitego systemu ochrony danych w Mieście; współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania zadań gminy zgodnie z regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji; wsparcie Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania w koordynacji funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w szczególności funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem; planowanie i realizacja budżetu zadaniowego Biura.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Biuro prowadzi rejestry:

 1. rejestr incydentów - CC-IV.0148,
 2. rejestr czynności przetwarzania - CC-IV.0148,
 3. rejestr kategorii przetwarzania - CC-IV.0148,
 4. rejestr realizacji wniosków praw podmiotów danych - CC-IV.0148,
 5. rejestr odstępstw - CC-IV.0148 ,
 6. rejestru zasobów infrastruktury - CC-IV.0148.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Ajchsztet
Data wytworzenia informacji: 2021-02-17
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Ajchsztet
Data i godzina publikacji: 2021-02-17 14:14