Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (CC)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Michał Łakomski
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
lok. 2/16a - sekretariat, tel. 61 878 5225
cc@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Biuro prowadzi i koordynuje funkcjonowanie serwisów informacyjnych i internetowych Urzędu, podejmuje działania na rzecz ich integracji i rozwoju. Poprzez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City biuro wdraża i koordynuje rozwiązania Smart City w celu poprawy funkcjonowania organizacji Urzędu oraz efektywniejszej realizacji zadań Prezydenta wynikających z przepisów prawa. Biuro współpracuje z wydziałami i biurami Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie koncepcji Smart City i jej ewolucji poprzez Poznań CityLab. Koordynuje projekty miejskie dotyczące Smart City, Politykę Otwartych Danych, transformację cyfrową, innowacje oraz wdrożenia z zastosowaniem nowoczesnych technologii w szczególności sztucznej inteligencji i big data. Biuro zarządza Centralną Kartoteką Kontrahentów - tj. zapewnia prawidłowe administrowanie zasobem, zwłaszcza w aspekcie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Do zadań biura należy także określanie zasad i wytycznych zmierzających do budowy cyberbezpieczeństwa w Mieście, którego głównymi komponentami w strukturze Urzędu jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji Urzędu oraz etapowe wdrażanie Security Operations Center. Biuro zapewnia warunki funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Urzędu i niektórych miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz koordynuje auduty bezpieczeństwa informacji w wyznaczonych miejskich jednostkach organizacyjnych. Dąży w ten sposób do budowy scentralizowanej komórki zapewniającej standaryzację i jednolitość systemu ochrony danych w Mieście.

Do zadań biura należy w szczególności: przewodzenie transformacji cyfrowej, a w szczególności rozwój eUsług i rozbudowa API; realizacja polityki otwartych danych dla Urzędu; rozwój Platformy Otwartych Danych; definiowanie architektury korporacyjnej Urzędu; wdrażanie i koordynacja rozwiązań Smart City (w szczególności innowacje technologiczne i społeczne, a także wykorzystujące sztuczną inteligencję lub inne przełomowe technologie); koordynacja rozwoju i moderowanie miejskiej aplikacji Smart City Poznań, gromadzącej miejskie e-usługi; prowadzenie spraw Poznań CityLab - laboratorium miejskiego weryfikującego i testującego nowe rozwiązania smart city; współpraca z Archiwum Zakładowym w zakresie rozszerzania wyjątków EZD i koordynacja wdrażania jednolitego systemu informatycznego do zarządzania dokumentami w Mieście; koordynowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które usprawniają wykonywanie przez Prezydenta zadań z zakresu administracji publicznej; tworzenie nowych i rozbudowa istniejących serwisów tematyczno-usługowych w portalu miejskim, rozbudowa i unowocześnienie istniejących usług kontaktu i powiadamiania mieszkańców na platformie www.poznan.pl; tworzenie i rozbudowa istniejących funkcjonalności strony www.poznan.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej (dalej BIP); prowadzenie intranetowego serwisu informacyjnego skierowanego do pracowników Urzędu w ramach komunikacji wewnętrznej, w tym redagowanie komunikatów, pozyskiwanie i dystrybucja informacji na potrzeby pracowników Urzędu oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi; przydzielanie osobom upoważnionym indywidualnych loginów, haseł dostępowych, aktywacja zakresu uprawnień do panelu administracyjnego strony BIP/www.poznan.pl oraz zapewnienie wsparcia technicznego i szkoleń dla redaktorów; prowadzenie działań na rzecz rozwoju usług cyfrowych w zakresie gospodarki odpadami Miasta; zapewnienie wsparcia informacyjno-doradczego dla wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie poprawy dostępności cyfrowej oraz informacyjno -komunikacyjnej; zapewnianie prawidłowego funkcjonowania zasobu Centralnej Kartoteki Kontrahentów; określanie standardów zabezpieczania zasobów informacyjnych Urzędu i wdrażanie regulacji cyberbezpieczeństwa; zabezpieczanie zasobów informacyjnych Urzędu w szczególności poprzez wskazywanie kierunków rozwoju Polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzorowanie i wsparcie realizacji procesów bezpieczeństwa informacji; koordynowanie audytów bezpieczeństwa informacji w wyznaczonych miejskich jednostkach organizacyjnych; podejmowanie działań optymalizujących standardy zabezpieczania zasobów informacyjnych Urzędu w wymiarze fizycznym; kierowanie działaniami Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji Urzędu; realizacja zadań - na prawach wyłączności - Inspektora Ochrony danych dla Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, które przystąpiły do współpracy w ramach jednolitego systemu ochrony danych w Mieście; współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania zadań gminy zgodnie z regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji; wsparcie Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania w koordynacji funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w szczególności funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem i określania celów z obszaru bezpieczeństwa informacji do audytów systemu zarządzania; planowanie i realizacja budżetu zadaniowego biura.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor BCC Michał Łakomski
Data wytworzenia informacji: 2023-09-12 00:00
Opis zmian: Aktualizacja Regulaminu organizacyjnego BCC (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2023-10-03 14:17