Stanowisko specjalistyczne - Inspektor Ochrony Danych

Funkcja

Inspektor Ochrony Danych (CC)

Imię, nazwisko

Paula Warnke

Kontakt

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel. 61 878 4840
iod@um.poznan.pl

Zakres zadań

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;
  • współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Wydział/jednostka

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paula Warnke
Data wytworzenia informacji: 2021-10-13
Opis zmian: Zmiana nazwiska (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-10-13 09:29