Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR)

Kierownik/Dyrektor

p.o. dyrektora Łukasz Dondajewski
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. 61 878 15 20, fax. 61 878 15 29
mir@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

  • Miejski Inżynier Ruchu (Miejski Inżynier Ruchu)
    Łukasz Dondajewski
    Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel. 61 878 15 20, fax. 61 878 15 29

Kompetencje i zadania

Biuro wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych. Biuro wydaje w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. Biuro odpowiada za informowanie o zmianach czasowych i stałych organizacji ruchu.

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Nowocień
Data wytworzenia informacji: 2023-08-17 00:00
Opis zmian: uzupełnienie o Pismo okólne i Regulamin Biura (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marek Nowocień
Data i godzina publikacji: 2023-08-17 12:57