Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Joanna Bielawska-Pałczyńska
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pok. 359 (III piętro), tel. 61 878 5452, fax 61 878 5451
mkz@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

 • Miejski Konserwator Zabytków (MKZ)
  Joanna Bielawska-Pałczyńska
  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel.: 61 878 5452

Kompetencje i zadania

Uwaga! W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa,  w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników urzędu, do odwołania wstrzymana jest możliwość osobistego dostępu  do pracowników Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 1. Biuro prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków w granicach administracyjnych Miasta Poznania
 2. Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
 • ochrona prawna zabytków wpisanych do rejestru zabytków (w tym także obiektów znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej i gminnej ewidencji zabytków)
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru
 • wnioskowanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawach wpisu do rejestru zabytków: gromadzenie dokumentów i danych niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wpisu obiektu do rejestru zabytków
 • kontrola aktualnego stanu prawnego, stanu zachowania i użytkowania obiektów zabytkowych
 • kontrola prowadzonych i przeprowadzonych prac konserwatorskich pod kątem ich zgodności z programem prac i wytycznymi konserwatorskimi
 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • archiwizacja akt i dokumentacji związanych z działalnością Biura: przechowywanie i prowadzenie kartoteki adresowej, kart ewidencyjnych, zbioru planów i map, studiów i dokumentacji fotograficznej, technicznej, historycznej
 • przygotowywanie postępowań przetargowych związanych z wyłanianiem wykonawców na prace konserwatorskie oraz stosownych umów, w oparciu o wymogi wynikające z przepisów prawnych.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Natalia Milewska
Data wytworzenia informacji: 2021-10-14
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Milewska
Data i godzina publikacji: 2021-10-14 14:52