Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Jarosław Plaszczak
ul. Za Bramką 1 61-842 Poznań
pok.2/34 - sekretariat (II piętro), tel. 61 878 4553, fax 61 878 4583
nw@um.poznan.pl

Kompetencje i zadania

Biuro Nadzoru Właścicielskiego zabezpiecza interesy Miasta w spółkach i spółdzielniach, prowadzi sprawy związane z tworzeniem spółek z udziałem Miasta, a także przystępowaniem Miasta do spółek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz występowaniem z nich (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru nad spółdzielniami socjalnymi wykonywanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych). Biuro opracowuje propozycje gospodarowania udziałami i akcjami stanowiącymi własność Miasta, a w szczególności przygotowuje prywatyzację jednoosobowych spółek z udziałem Miasta. Biuro zapewnia współpracę z osobami reprezentującymi Miasto w organach spółek. Biuro prowadzi nadzór właścicielski w zakresie opiniowania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury. Biuro współpracuje z wydziałami sprawującymi nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami z udziałem Miasta w odniesieniu do: Związku Miast Polskich, Metropolii Poznań, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Fundacji Unia Metropolii Polskich w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych tych stowarzyszeń i fundacji. Biuro wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad przekształceniami własnościowymi i organizacyjnymi (restrukturyzacją) miejskich jednostek organizacyjnych, dla których Prezydent wykonuje funkcje właścicielskie.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów


Wykaz rejestrów 
prowadzonych w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Prymas
Data wytworzenia informacji: 2024-06-07 00:00
Opis zmian: zmiana funkcji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Grzybowska
Data i godzina publikacji: 2024-06-07 12:23