BUDŻET 2001 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (18 grudnia 2001 r.)

Uchwałą Nr LXXV/878/III/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2001.

Zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, korekty części oświatowej subwencji, wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również wydatków związanych z obsługą majątku gminy oraz ważniejszych remontów), uruchomienia rezerw.
Zmiany wprowadza się również w planie rozchodów budżetu Miasta z tytułu zwiększenia pożyczki dla ZOZ.

Załączniki