OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta w 2002 r. - oraz prognozie kwoty długu publicznego Miasta na 2002 r.

Zarząd Miasta Poznania zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 17/SO-22/D/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia przez nią opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Poznania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po dokonaniu analizy przedłożonej przez Prezydenta Miasta Poznania uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia budżetu miasta Poznania na 2002 r.wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2002.

Zarząd Miasta Poznania zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. przedstawia do wiadomości treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 21/SO-22/P/2002 z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia przez nią opinii o prognozie kwoty długu publicznego Miasta Poznania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po dokonaniu analizy przedłożonej przez Prezydenta Miasta Poznania uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia budżetu miasta Poznania na 2002 r. wraz z prognozą długu publicznego na rok 2002 wyraża opinię pozytywną o prognozie kwoty długu Miasta Poznania.