BUDŻET 2003 r. - ZMIANY W BUDŻECIE (18 listopada 2003 r.)

Uchwałą Nr XXXIII/256/IV/2003 z dnia 18 listopada 2003 r. Rada Miasta Poznania wprowadziła zmiany do budżetu miasta Poznania na rok 2003.

Zmiany wynikają m.in. z korekty planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, zwiększenia subwencji, wprowadzenia dotacji z WFOŚiGW, wprowadzenia darowizn, korekty planu dochodów własnych oraz korekty planu wydatków majątkowych i wydatków bieżących (w tym również ważniejszych remontów), uruchomienia rezerw.

Załączniki